Blog

28.09.2022

Przepisy o „ukrytej dywidendzie” uchylone

Przepisy o „ukrytej dywidendzie” uchylone

28.09.2022

Minimalny podatek dochodowy

Minimalny podatek dochodowy
plusy i minusy spółki

27.09.2022

Plusy i minusy prowadzenia firmy w formie spółki z o.o.

Plusy i minusy prowadzenia firmy w formie spółki z o.o.
podatek od budynków

26.09.2022

Podatek od przychodów z budynków

Podatek od przychodów z budynków

20.09.2022

Podatek u źródła

Podatek u źródła

12.09.2022

Dywidenda/zaliczka na dywidendę wypłacona przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT

Dywidenda/zaliczka na dywidendę wypłacona przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT

07.09.2022

Rezygnacja z opodatkowania podatkiem liniowym a korekta odliczonych składek ZUS

Rezygnacja z opodatkowania podatkiem liniowym a korekta odliczonych składek ZUS

05.09.2022

Czy podatnik przechodzący w ciągu roku z ryczałtu na skalę ma prawo do pełnej kwoty wolnej i I progu podatkowego?

Czy podatnik przechodzący w ciągu roku z ryczałtu na skalę ma prawo do pełnej kwoty wolnej i I progu podatkowego?

12.08.2022

Obowiązek zapłaty minimalnego podatku CIT

Obowiązek zapłaty minimalnego podatku CIT

01.08.2022

Zaliczki na poczet zysku wypłacane komplementariuszowi a pobór zryczałtowanego PIT

Zaliczki na poczet zysku wypłacane komplementariuszowi a pobór zryczałtowanego PIT