Blog

Kodeks Pracy 2023 – Praca zdalna okazjonalna

Księgowość - blog   /  07.06.2023

Uchwalenie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw, wprowadza do Kodeksu pracy oddzielny rozdział dotyczący pracy zdalnej.

Wchodzące w życie od 7 kwietnia 2023 r. przepisy znowelizowanego Kodeksu pracy przewidują świadczenie tzw. pracy zdalnej okazjonalnej. Jest to praca świadczona poza stałym miejscem pracy, wykonywana wyłącznie na wniosek pracownika, w łącznym wymiarze w roku kalendarzowym nie większym niż 24 dni.

Wymiar pracy zdalnej jest niezależny od okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymiaru czasu pracy pracownika oraz liczby godzin wynikających z rozkładu czasu pracy w dniu, w którym pracownik wykonuje pracę w tym trybie.

W 2023 roku wymiar ten nie ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu, oraz nie wliczamy do niego dni pracy zdalnej, które zostały pracownikowi udzielone  przed wejściem w życie ustawy.

Podziel się

Powiązane wpisy

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?

08.02.2023

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?
Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży

08.02.2023

Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży