Blog

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – skutki podatkowe

Księgowość - blog   /  21.06.2023

1 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego, który został wprowadzony w związku z wirusem SARS-CoV-2. Odwołanie stanu zagrożenia zniesie pewne szczególne rozwiązania w zakresie podatkowym.

 

  1. Termin składania zawiadomień ZAW-NR

W przypadku, gdy nabywca dokona płatności za fakturę równą lub wyższą niż 15 tys. zł brutto, wystawioną przed czynnego podatnika VAT na rachunek inny niż zawarty na białej liście, takiej faktury nabywca nie może ująć w kosztach firmy. Dodatkowo, nabywca odpowiada solidarnie ze sprzedawcą, za jego zobowiązanie wobec US z tytułu podatku VAT. Nabywca może uniknąć konsekwencji, jeśli w terminie złoży zawiadomienie ZAW_NR.

W okresie epidemii termin ten został wydłużony do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego przywraca pierwotny termin wynoszący 7 dni.

 

2.  Czas oczekiwania na wydanie interpretacji indywidualnej

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, termin wydawania interpretacji indywidualnych był wydłużony o 3 miesięce, czyli Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej miał 6 miesięcy (!) na wydanie interpretacji.

Odwołanie stanu zagrożenia przywraca standardowy termin wynikający z przepisów  - wydanie interpretacji bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

 

3. Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Od 31 marca 2020 r. obowiązek raportowania schematów podatkowych (krajowych) pozostaje w zawieszeniu. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego, przywraca obowiązek raportowania.

Co istotne, podatnicy będą musieli uregulować swoje obowiązki w zakresie raportowania schematów krajowych za ostatnie 3 lata.

 

4. Certyfikaty rezydencji

Szczególne zasady obowiązujące w trakcie stanu zagrożenia dotyczyły certyfikatów rezydencji, które nie miały określonego terminu ważności.
Jeśli po upływie 12 miesięcy od daty wydania takiego certyfikatu, stan epidemii nadal obowiązywał to:
- płatnik przy poborze podatku miał obowiązek uwzględnić ten certyfikat przez cały okres obowiązywania stanu zagrożenia oraz przez okres 2 miesięcy po jego odwołaniu.

Dodatkowo, jeśli płatnik posiadał certyfikat rezydencji podatnika za rok 2019 i 2020 to w okresie stanu zagrożenia (i 2 miesiące po jego odwołaniu) dokumenty te były uznawane i warunek posiadania certyfikatu był spełniony. Po upływie 2 miesięcy od daty odwołania stanu zagrożenia płatnik powinien uzyskać aktualny certyfikat rezydencji.

 

5. Kary umowne w związku z COVID-19

Na mocy przepisów o PIT i CIT, kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów/wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towarów/usunięciu wad towarów/wykonaniu robót i usług nie można uznać za koszt uzyskania przychodu.

Ustawy wprowadzone w związku z stanem zagrożenia, wyłączały z tego katalogu zapłacone kary umowne i odszkodowania, jeśli ew. wady towaru lub zwłoka w jego dostarczeniu/usunięciu wady/wykonaniu usługi powstała w związku z ogłoszonym stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego.

 

6. Opłaty prolongacyjne

Gdy podatnik wnioskuje o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych, art. 57 Ordynacji podatkowej przewiduje ustalenie opłaty prolongacujnej od kwoty podatku lub zaległości podatkowej.

Przepisy ustaw związanych z COVID-19 wskazują, że w okresie zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni następujących po jej odwołaniu opłata prolongacyjna nie jest ustalana. Po odwołaniu w/w stanu - ustalanie opłat prolongacyjnych zostanie wznowione.

 

7. Uproszczenia w cenach transferowych 

W czasie epidemii obowiązywały następujące uproszczenia:
1.  oświadczenie podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty przy dokonywaniu korekt cen transferowych nie było wymagane
2. warunek nieponiesienia straty przez podmiot powiązany w zakresie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych został wyłączony
3. krąg osób upoważnionych do podpisania oświadczenia cen transferowych został uproszczony

Po dacie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, podatnicy nie będą mogli korzystać z w/w uproszczeń.

 

Podziel się

Powiązane wpisy

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?

08.02.2023

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?
Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży

08.02.2023

Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży