Blog

Kodeks Pracy 2023 – Dodatkowe dni na zwolnienie od pracy i dodatkowe przerwy w pracy

Księgowość - blog   /  06.06.2023

Zwolnienie na działalnie siły wyższej 

Pracownikowi przysługiwać będzie w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik  zachowuje  prawo  do  wynagrodzenia  w wysokości  połowy wynagrodzenia urlopowego. Pracodawca  będzie  obowiązany udzielić zwolnienia od pracy na wniosek zgłoszony przez pracownika najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.

Urlop opiekuńczy

Pracownikowi  przysługiwać  będzie  w  ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym  gospodarstwie  domowym,  która  wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop ten będzie bezpłatny.

Za członka rodziny uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. We  wniosku wskazywać się będzie imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności  zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny ‒ stopień  pokrewieństwa z pracownikiem lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny ‒ adres zamieszkania tej osoby.

Urlopu pracodawca będzie udzielać na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Dodatkowe przerwy w pracy

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika:

  • wynosić będzie co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;
  • będzie dłuższy niż 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;
  • będzie dłuższy niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

Podziel się

Powiązane wpisy

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?

08.02.2023

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?
Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży

08.02.2023

Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży