Blog

Kodeks Pracy 2023 – Stosunek pracy a rodzicielstwo

Księgowość - blog   /  06.06.2023

Uprawnienia pracownika wychowującego dziecko do lat 8

Pracownika  wychowującego  dziecko  do ukończenia  przez  nie  8  roku  życia  nie  będzie  wolno  bez  jego  zgody  zatrudniać  w  godzinach  nadliczbowych,  w  porze  nocnej,  w  przerywanym  systemie  czasu  pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy.

 

Elastyczna organizacja czasu pracy 

Pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, będzie mógł złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej  o zastosowanie  do  niego  elastycznej organizacji  pracy. Wniosek składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. Elastyczna  organizacja  pracy  może  polegać  na:  pracy  zdalnej,  przerywanym systemie czasu pracy, systemie skróconego tygodnia pracy, systemie weekendowym albo indywidualnym lub ruchomym rozkładzie czasu pracy.

 

Urlop rodzicielski

Wniosek o urlop rodzicielski pracownik będzie zobowiązany złożyć w terminie 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Urlop  przysługuje  obojgu  rodzicom w wymiarze  41  tygodni łącznie – jeśli podczas porodu urodziło się jedno dziecko. W przypadku dwójki lub większej ilości dzieci wymiar wynosi 43 tygodnie. Jeden rodzic może wykorzystać maksymalnie 32 lub 34 tygodnie (w zależności od liczby dzieci) urlopu. 9 tygodni przysługuje jednemu rodzicowi i jest to cześć nieprzenoszalna. Niewykorzystana, niezależnie od okoliczności przepada. Urlop rodzicielski każdy z rodziców może podzielić na 5 części, mogą z niego korzystać jednocześnie. Przysługuje do końca roku, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

 

Urlop ojcowski

W  przypadku,  gdy  dziecko  urodziło  się  do 26  kwietnia  2023  r. pracownik  –  ojciec może  skorzystać  z  urlopu  ojcowskiego  do ukończenia  przez  dziecko  24  miesięcy.  Jeśli dziecko  urodzi  się  po  wejściu  w  życie  zmian  w  kodeksie  pracy  prawo  do  skorzystania  z  urlopu  ojcowskiego  będzie  skrócone i będzie przysługiwać do 12 miesięcy od chwili urodzenia dziecka. 

 

Prawo do dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego

Rodzice, którzy korzystali albo mieli prawo do urlopu rodzicielskiego w okresie od 2 sierpnia 2022 r. do 26 kwietnia 2023 r. otrzymają dodatkowo 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Jest to nieprzenoszalna część, a więc matka, która korzystała z długiego urlopu rodzicielskiego nie będzie mogła skorzystać z dodatkowych 9 tygodni,  to uprawnienie będzie przysługiwać ojcu.
Rodzice, którzy na dzień 26 kwietnia korzystają z długiego urlopu  rodzicielskiego (w jednej części) lub urlopu w tzw. luźnych częściach także otrzymają dodatkowy wymiar urlopu.  Jeśli rodzic na dzień wejścia w życie przepisów (26.04) złożył wniosek  o  urlop  rodzicielski,  ale  go  nie  rozpoczął  pracodawca  zwróci  ten wniosek w  celu  złożenia  dokumentu  na  nowych  zasadach.  W  każdym  wypadku  za  okres  nieprzenoszalnej 9-tygodniowej  części urlopu będzie przysługiwać zasiłek w wymiarze 70%.

 

Zasiłek macierzyński

Za  okres  urlopu  macierzyńskiego  przysługiwać  będzie  zasiłek macierzyński  100%,  za  okres  urlopu  rodzicielskiego  70%,  także  w  części  nieprzenoszalnej. Pracownica  po rozpoczęciu   korzystania  z urlopu macierzyńskiego  w  terminie  21  dni  będzie  mogła  złożyć  wniosek  o  wypłatę  zasiłku  w  wysokości 81,5%  za  cały  okres  urlopu  macierzyńskiego  i  rodzicielskiego,  ale  bez  nieprzenoszalnej części,  która  zawsze  będzie  wypłacana  w wysokości 70%.

Podziel się

Powiązane wpisy

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?

08.02.2023

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?
Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży

08.02.2023

Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży