Blog

PIT-2 od 2023 r.

Księgowość - blog   /  10.01.2023

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór druku PIT-2. Poniżej znajdziesz 7 najistotniejszych informacji dotyczących wprowadzonych zmian.

 1. Co to jest PIT-2?

Jest to oświadczenie, które składane jest pracodawcy przez pracowników, jak również zleceniobiorców, wykonawców dzieł, członków Zarządu (zmiana od 1/1/2023). Na podstawie tego oświadczenia naliczane są preferencje w sposobie kalkulacji podatku PIT od wynagrodzeń (np. ze względu na rozliczenie z małżonkiem, dzieckiem, wyższe koszty uzyskania przychodów dla osób zamieszkujących w innym miejscowościach niż miejscowość siedziby pracodawcy).

2. Kiedy, co do zasady składane jest oświadczenie PIT-2?

Na początku zatrudnienia lub jeśli pracownik/zleceniobiorca w trakcie zatrudniania chce zmienić sposób kalkulacji swojego podatku od wynagrodzeń.

3. Dla kogo jest nowe oświadczenie PIT-2?

Formularz ten musi zostać wypełniony przez:

 • osoby przyjmowane do pracy w roku 2023 i otrzymujące wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, z powołania;
 • osoby, których dotyczą poniżej określone preferencje w rozliczeniu podatkowym.

4. W jakiej sytuacji osoby przeze mnie zatrudniane mogą chcieć złożyć PIT-2?

Od 1/1/2023 PIT-2 jest to formularz, na którym złożymy:

 • oświadczenie w sprawie pomniejszania miesięcznych zaliczek na PIT o kwotę zmniejszającą podatek;
 • oświadczenie organowi egzekucyjnemu lub podmiotowi niebędącemu następcą prawnym zakładu pracy w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek;
 • oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko (na potrzeby uwzględnienia pojedynczej lub podwójnej kwoty zmniejszającej podatek; kosztów uzyskania przychodów;
 • oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania z podwyższonych pracowniczych (w wysokości większej niż 3000 zł);
 • oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania nowych ulg Polskiego Ładu (ulga 4+, na powrót, dla aktywnych zawodowo seniorów).

Dodatkowo dzięki omawianemu formularzowi będziemy mogli zawnioskować o:

 • nieuwzględnianie ulgi dla osób do 26. roku życia lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu;
 • niestosowanie tzw. autorskich kosztów uzyskania przychodu (50%);
 • niepobieranie zaliczek w roku podatkowym, w którym składany jest PIT-2.

 

5. Czy moi obecni pracownicy muszą składać nowy PIT-2, jeśli nie chcą nic zmienić w swoich rozliczeniach podatkowych?

Nie, w takiej sytuacji nie ma konieczności składania oświadczenia PIT-2 według nowego wzoru.

6. Co jeśli osoba przeze mnie zatrudniana nie złoży oświadczenia PIT-2?

Jeżeli  pracownik/zleceniobiorca w ogóle nie złoży takiego oświadczenia, to płatnicy nie potrącą kwoty zmniejszającej podatek. W takiej sytuacji będzie można ją uwzględnić dopiero w zeznaniu rocznym.

7. W ilu firmach można złożyć PIT-2?

Do końca 2022 roku PIT-2 składany był tylko u jednego pracodawcy. Od 1/1/2023 podatnik może zobowiązać nawet trzech płatników (pracodawców/zleceniodawców) do potrącania kwoty zmniejszającej podatek (łącznie nie więcej niż 300 zł miesięcznie). Może więc wskazać danemu płatnikowi, aby ten pomniejszał zaliczkę o kwotę stanowiącą:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł),
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł) lub
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł).

Podziel się

Powiązane wpisy

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?

08.02.2023

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?
Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży

08.02.2023

Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży