Blog

Zmiana stawki PIT

Doradztwo podatkowe - blog   /  15.06.2022

Nowa stawka podatkowa

Polski Ład 2.0 przewiduje obniżkę stawki podatku PIT z 17% do 12% w pierwszym przedziale skali podatkowej dla podatników opodatkowanych według zasad ogólnych. Dotyczy to zarówno osób osiągających przychody z umów o pracę i zlecenia, jak i przedsiębiorców rozliczających PIT według skali podatkowej. Niższa stawka podatku znajdzie zastosowanie już na etapie pobierania zaliczek na PIT od dochodów uzyskanych w okresie od dnia 1 lipca 2022 do dnia 31 grudnia 2022.

Co istotne, 12% stawka PIT ma dotyczyć również okresu styczeń-czerwiec 2022, z tym że podatnicy odczują tą zmianę w 2023, po wypełnieniu rocznego zeznania podatkowego za 2022 (urzędy skarbowe mają zwrócić wtedy nadpłacony podatek).

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Z uwagi na ograniczony zakres ulgi dla klasy średniej oraz skomplikowany algorytm,
w oparciu o który ulga ta jest obliczana, preferencja ta od początku budziła kontrowersje. Z omawianego odliczenia nie mogą skorzystać przykładowo emeryci, osoby uzyskujące przychody z działalności wykonywanej osobiście (np. zleceniobiorcy) czy osoby uzyskujące opodatkowane według skali podatkowej przychody z praw majątkowych. Polski Ład 2.0 przewiduje odejście od tego rozwiązania.

Hipotetyczny podatek należny za 2022

W przypadku gdy podatek należny za 2022 r. wynikający z zeznania rocznego za rok 2022 jest wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 (obliczonego według zasad obowiązujących do 30/06/2022, tj. z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej i według stawki 17% dla pierwszego progu skali podatkowej), właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwraca podatnikowi kwotę tej różnicy.

Każdy podatnik, u którego wystąpi kwota różnicy do zwrotu, otrzyma od właściwego naczelnika urzędu skarbowego informację o wystąpieniu kwoty
różnicy w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania.

 

Sprawdź nasze video: KLIKNIJ TUTAJ

Podziel się

Powiązane wpisy

Ceny transferowe – najważniejsze pojęcia i informacje dla podatników

03.23.2024

Ceny transferowe – najważniejsze pojęcia i informacje dla podatników
PPK – ponowna rezygnacja

01.10.2023

PPK – ponowna rezygnacja