Blog

Ulgi w opłacaniu składek ZUS

Księgowość - blog   /  02.08.2023

Mały ZUS plus to ulga dla przedsiębiorców dotycząca wysokości składek społecznych, uzależniona od przychodów i dochodów z poprzedniego roku kalendarzowego. Ulga ta nie obejmuje składki zdrowotnej. 

Obecnie, przedsiębiorca ma ograniczony czas na skorzystanie z niej tzn. niższe składki można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych zakłada wyeliminowanie wyżej wspomnianego limitu czasowego, co ma się przyczynić do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego.

Kolejna zmiana dotyczy Ulgi na start, czyli ulgi dla nowych przedsiębiorców, którzy przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności mogą być zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i tym samym opłacają tylko i wyłącznie składkę zdrowotną. Mogą z niej skorzystać również przedsiębiorcy, którym upłynął okres 60 miesięcy od czasu zamknięcia lub zawieszenia działalności. Projekt ustawy zakłada skrócenie tego okresu do 24 miesięcy.

Pojawiły się również propozycje zmian w kontekście działalności nierejestrowanej. Jest to działalność, która nie wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców ze względu na niskie przychody. Osoby prowadzące działalność nieewidencjonowaną, nie muszą opłacać składek ZUS. Obecnie limit jest określony na poziomie miesięcznym i wynosi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Proponuje się zmianę na limit w wymiarze rocznym wynoszącym 9-krotność pensji minimalnej. 

Podziel się

Powiązane wpisy

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?

08.02.2023

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?
Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży

08.02.2023

Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży