Sprawozdania finansowe

Prawidłowo sporządzone sprawozdania pozwalają na określenie aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki nim będziesz w stanie podejmować lepsze decyzje, co w konsekwencji przyczyni się do polepszenia sytuacji Twojej firmy.

Sprawozdania finansowe tworzone są na dany dzień bilansowy, za który najczęściej przyjmuje się datę 31 grudnia. Wtedy koniec jednego roku kalendarzowego i początek drugiego roku pokrywa się z końcem i początkiem roku obrotowego. Jest to zatem logiczne i sporo upraszczające w księgowości rozwiązanie.

Wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu powinny być zgodne z zasadami rachunkowości wynikającymi z obowiązujących ustaw oraz z formą księgową przyjętą przez określoną jednostkę.

Sprawozdanie finansowe to jeden z najistotniejszych dokumentów związanych z rachunkowością, sporządzany w ciągu roku. Podejmując współpracę w zakresie księgowości z naszą poznańską kancelarią doradców podatkowych zadbamy o to, aby ten ważny dokument był kompletny, rzetelnie wypełniony i zgodny z wszelkimi zasadami.

Nasi eksperci

Agata Śmidowicz-Puziak

Założyciel Kancelarii. Doradca podatkowy

Agata Śmidowicz-Puziak
Renata Kosakowska

Specjalista ds. Księgowości i Podatków

Renata Kosakowska
Zobacz cały zespół