Audyt podatkowy przedsiębiorstwa

Przeprowadzanie audytów podatkowych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie kary zarządzającej jak również wewnętrznych działów księgowości. W związku z ciągłymi zmianami przepisów podatkowych weryfikujemy stosowane rw firmach rozwiązania podatkowe i doradzamy jak je dostosować do bieżącego stanu prawnego lub wytycznych organów skarbowych.

Audyt podatkowy jest bardzo przekrojowy. Analizujemy skutki przeprowadzanych transakcji na gruncie PIT, CIT, VAT, PCC.

Audyt odbywa się w siedzibie klienta i polega na wywiadach z działami księgowymi oraz kadrą zarządzającą, jak również na analizie dokumentów źródłowych i ewidencji księgowych. Po zakończeniu audytu podatkowego przygotowujemy opinię o stosowanych praktykach oraz przedstawiamy nasze rekomendacje.

Korzyścią zalecenia nam audytu podatkowego jest pewność, że w firmie eliminujemy ryzyka podatkowe, wykorzystujemy ulgi i preferencje określone w przepisach ustaw podatkowych oraz że Państwa biznes jest prowadzony w sposób jak najbardziej efektywny.

Przedsiębiorcy posiadający świadomość zagrożeń płynących z nieznajomości aktualnych przepisów zlecają nam przeprowadzanie audytów podatkowych. Jeśli także Państwu zależy na pewności, że przepisy podatkowe są właściwie interpretowane i stosowane przez dział księgowości, to z chęcią pomożemy Państwu przeprowadzając audyt podatkowy.