Dokumentacja cen transferowych

Dla podmiotów powiązanych, które przekroczyły limity ustawowe, przygotowujemy dokumentacje cen transferowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z gorącym zainteresowaniem organów skarbowych tematem transfer pricingu pomagamy klientom przygotować politykę transferową oraz zweryfikować przebieg transakcji z podmiotami powiązanymi.

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych odbywa się przy bliskiej współpracy z klientem w oparciu o wywiad z osobami odpowiedzialnymi za  poszczególne działy w firmach, zapoznanie się z umowami i innymi dokumentami obowiązującymi w firmach powiązanych

Właściwie przygotowana polityka cen transferowych nie tylko stanowi obowiązek ustawowy, ale także może być skutecznym narzędziem dla rozwoju firm powiązanych.

Zlecenie nam przygotowania dokumentacji cen transferowych to świadomy krok wyeliminowania ryzyka podatkowego. Jeśli zależy Państwu na przeprowadzaniu transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z bieżącymi wymogami polskich organów, to zapraszamy do kontaktu.