Blog

Wynagrodzenie do 6000 zł rocznie bez składki zdrowotnej

Doradztwo podatkowe - blog   /  11.07.2022

Polski Ład w brzmieniu od 01/07/2022 zakłada wyłączenie z zakresu przedmiotowego art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych osób otrzymujących wynagrodzenie do kwoty 6000 zł rocznie, które to wynagrodzenie kwalifikowane jest jako przychód określony w art. 13 ust. 5 lub 6 ustawy PIT, czyli ze źródła "działalność wykonywana osobiście".

W powyższej grupie osób znajdą się osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich oraz osoby, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności. Powyższe osoby wykonują bardzo często szczególny rodzaj działalności społecznej lub obywatelskiej, realizowany niezależnie od własnej pracy zawodowej.

Pomimo tego, ze pełnienie funkcji członka Zarządu jest kwalifikowane do źródła działalność wykonywana osobiście, to powyższe zwolnienie nie jest adresowane do członków Zarządów spółek. Ich wynagrodzenia będzie nadal objęte składką zdrowotną bez prawa do zwolnienia.

Podziel się

Powiązane wpisy

PPK – ponowna rezygnacja

01.10.2023

PPK – ponowna rezygnacja
Ulga mieszkaniowa

01.10.2023

Ulga mieszkaniowa