Wygaszanie prawa do karty podatkowej

Polski Ład planuje likwidację karty podatkowej już od 1 stycznia 2022r. Podatnicy nie będą już mieli możliwości wybrania takiej formy opodatkowania.

Co ciekawe – firmy, które do tej pory były opodatkowane kartą podatkową będą mogły w dalszym ciągu z niej korzystać także w kolejnym roku. Jeśli jednak z jakiegokolwiek powodu przedsiębiorca zdecyduje się zrezygnować z opodatkowania kartą podatkową, nie będzie miał możliwości już do niej wrócić.

Na skutek tych zmian w przepisach dojdzie do podziału podatników świadczących te same usługi na dwie kategorie – tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową oraz kontynuujących tą formę opodatkowania w 2022 r. oraz nowo powstających przedsiębiorstw założonych w 2022 r., dla których najprostsza forma opodatkowania nie będzie już dostępna.

Jednak na szczególną uwagę zasługują kolejne modyfikacje w definicji wolnego zawodu, które uderzą szczególnie w lekarzy i medyków. Zmiany w przepisach w 2021 r. pozwoliły wielu lekarzom świadczącym usługi na rzecz szpitali i przychodni na zmianę formy opodatkowania ich działalności na kartę podatkową. Te same osoby z początkiem nowego roku utracą prawo do karty podatkowej (nawet jeżeli w 2021 r. korzystali z takiej formy opodatkowania).

2021-09-01T16:35:10+02:00