Tarcza antykryzysowa 3.0 – nowe terminy podatkowe

Tarcza antykryzysowa 3.0 usystematyzowała wprowadzenie nowych terminów podatkowych w związku z negatywnymi konsekwencjami COVID-19. Specjalnie dla was, stworzyliśmy listę, która podsumowuje wprowadzone zmiany.

1. Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 (do 1 czerwca 2020 r.)

2. Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (przesunięcie na 1 lipca 2020r.)

3. Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 roku

4. Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.

5. Odroczenie terminu obowiązku zgłoszenia informacji do CRBR (do 13 lipca 2020 roku)

6. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych (do 30 września 2020 roku).

2020-05-19T11:04:19+02:00