Status małego podatnika dla celów CIT/PIT w 2020

Kim będzie mały podatnik w 2020 dla celów podatku PIT i CIT?

W 2020 r. status małego podatnika będzie posiadał podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Przypomnijmy, że ww. limit w wysokości 2.000.000 euro będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r.

Obecnie limit ten wynosi 1.200.000 euro (do końca 2019 roku).

W 2020 r. status małego podatnika – dla celów CIT i PIT – będzie posiadał podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczy w 2019 r. kwoty 8.747.000 zł (2.000.000 euro × 4,3734 zł/euro – po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Przypomnijmy, że w 2019 r. małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość ww. przychodu ze sprzedaży za 2018 r. nie przekroczyła kwoty 5.135.000 zł. Limit obowiązujący w 2020 r. będzie zatem znacznie wyższy.

 

2019-11-06T09:19:46+01:00