Blog

Składka zdrowotna dla ryczałtowców

Doradztwo podatkowe - blog   /  01.02.2022

Składka zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie mieć postać trzech różnych stawek. Wysokość składki zdrowotnej będzie zależna od przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału opublikowanego przez GUS, które już znamy, a także od osiągniętego z działalności przychodu.

opublikowanym obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia wynika, że w IV kwartale w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami w zysku, przeciętne wynagrodzenie wynosi 6 221,04 zł. Dane podane przez GUS bezpośrednio wpływają na wysokość miesięcznej składki zdrowotnej, która wyniesie 9% podstawy jej wymiaru:

– 335,94 zł – dla przedsiębiorcy o rocznych przychodach do 60 tys. zł (9% od 60 procent przeciętnego wynagrodzenia według GUS);

– 559,89 zł – dla przedsiębiorcy o rocznych przychodach w przedziale 60-300 tys. zł (9% od 100 procent przeciętnego wynagrodzenia według GUS);

– 1007,81 zł – dla przedsiębiorcy o rocznych przychodach powyżej 300 tys. zł. (9% od 180 procent przeciętnego wynagrodzenia według GUS);

Ważne jest, że są to kwoty, których nie odliczymy już od podatku.

Podziel się

Powiązane wpisy

PPK – ponowna rezygnacja

01.10.2023

PPK – ponowna rezygnacja
Ulga mieszkaniowa

01.10.2023

Ulga mieszkaniowa