Blog

Składka zdrowotna dla ryczałtowców

Doradztwo podatkowe   /  01.02.2022

Składka zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie mieć postać trzech różnych stawek. Wysokość składki zdrowotnej będzie zależna od przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału opublikowanego przez GUS, które już znamy, a także od osiągniętego z działalności przychodu.

opublikowanym obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia wynika, że w IV kwartale w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami w zysku, przeciętne wynagrodzenie wynosi 6 221,04 zł. Dane podane przez GUS bezpośrednio wpływają na wysokość miesięcznej składki zdrowotnej, która wyniesie 9% podstawy jej wymiaru:

– 335,94 zł – dla przedsiębiorcy o rocznych przychodach do 60 tys. zł (9% od 60 procent przeciętnego wynagrodzenia według GUS);

– 559,89 zł – dla przedsiębiorcy o rocznych przychodach w przedziale 60-300 tys. zł (9% od 100 procent przeciętnego wynagrodzenia według GUS);

– 1007,81 zł – dla przedsiębiorcy o rocznych przychodach powyżej 300 tys. zł. (9% od 180 procent przeciętnego wynagrodzenia według GUS);

Ważne jest, że są to kwoty, których nie odliczymy już od podatku.

Podziel się

Powiązane wpisy

Obowiązek zapłaty minimalnego podatku CIT

08.12.2022

Obowiązek zapłaty minimalnego podatku CIT
Zaliczki na poczet zysku wypłacane komplementariuszowi a pobór zryczałtowanego PIT

08.01.2022

Zaliczki na poczet zysku wypłacane komplementariuszowi a pobór zryczałtowanego PIT