Blog

PPK – ponowna rezygnacja

Doradztwo podatkowe - blog   /  10.01.2023

Od 1 kwietnia 2023 roku ruszają nowe zapisy do PPK. Jeśli pracownik nie chce przystąpić do programu, musi złożyć nową deklarację rezygnacji, która jeśli nie będzie wycofana przez samego pracownika będzie obowiązywała przez kolejne 4 lata.

Raz złożona deklaracja o rezygnacji jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym pracodawca jest zobowiązany do wznowienia dokonywania wpłat do PPK.

Deklarację o ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK najwcześniej można złożyć 1 marca w roku, w którym przypada wznowienie wpłat do PPK. Pierwszy raz zatem w 2023 roku. Zgodnie bowiem z ustawą o PPK pracodawca zobowiązany jest wznowić dokonywanie wpłat (co 4 lata) od dnia 1 kwietnia, za każdą osobę zatrudnioną, która złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, chyba że osoba ta ponownie zrezygnuje z ich dokonywania, składając nową deklarację podmiotowi zatrudniającemu.

Należy pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest do końca lutego 2023 poinformować wszystkie osoby, które do momentu przekazania tej informacji złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, o obowiązku dokonywania wpłat do PPK od 1 kwietnia, a osoby te, jeśli nie chcą, aby od 1 kwietnia zostały wznowione wpłaty na ich rachunek PPK, powinny złożyć mu ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Wzór deklaracji o rezygnacji przesyłam w załączeniu.

Podziel się

Powiązane wpisy

Ulga mieszkaniowa

01.10.2023

Ulga mieszkaniowa
Czy podatnik przechodzący w ciągu roku z ryczałtu na skalę ma prawo do pełnej kwoty wolnej i I progu podatkowego?

09.05.2022

Czy podatnik przechodzący w ciągu roku z ryczałtu na skalę ma prawo do pełnej kwoty wolnej i I progu podatkowego?