Blog

PIT-2 – po zmianie od 1 stycznia 2023 r.

Doradztwo podatkowe - blog   /  11.07.2022

Podatnik będzie mógł wskazać, w składanym płatnikowi oświadczeniu w tej sprawie, że ten płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

1) 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (po zmianie o 300 zł),

2) 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (po zmianie o 150 zł),

3) 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (po zmianie o 100 zł).

Tym samym, jeden podatnik będzie mógł złożyć maksymalnie 3 oświadczenia PIT-2 u 3 różnych płatników.

Kolejną zasadniczą zmianą jest umożliwienie jej stosowania przez zleceniobiorców i pozostałych płatników wypłacających świadczenia z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy PIT.

PIT-2 będzie mógł być składany wg ustalonego przez płatnika wzoru, np. elektronicznie, niekoniecznie na formularzu PIT-2!

Płatnik nie będzie pobierał zaliczek PIT, jeżeli podatnik złoży temu płatnikowi wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym. Podatnik może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa) nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł.

Podziel się

Powiązane wpisy

PPK – ponowna rezygnacja

01.10.2023

PPK – ponowna rezygnacja
Ulga mieszkaniowa

01.10.2023

Ulga mieszkaniowa