Blog

Obowiązek zapłaty minimalnego podatku CIT

Doradztwo podatkowe - blog   /  12.08.2022

Obowiązek zapłaty minimalnego podatku CIT

Obowiązek zapłaty minimalnego podatku dochodowego wystąpi w odniesieniu do podatników CIT, którzy w roku podatkowym:

  • ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

  • osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.

Minimalny podatek wynosi 10% podstawy opodatkowania.

Do zapłaty minimalnego podatku dochodowego są generalnie zobowiązane spółki będące podatnikami CIT. Jednak niektóre podmioty zostały wyłączone z obowiązku zapłaty ww. podatku. Są to m.in.:

  • podatnicy rozpoczynający działalność w roku jej rozpoczęcia oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych,

  • podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy,

  • podatnicy, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne.

Moment zapłaty minimalnego podatku

Podatnicy zobowiązani do zapłaty minimalnego podatku dochodowego wykazują go w zeznaniu rocznym i mają oni także obowiązek wpłacić na rachunek urzędu skarbowego należny minimalny podatek dochodowy w terminie złożenia zeznania podatkowego, tj. w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego.

A zatem, minimalny podatek dochodowy płacony jest za rok podatkowy. Nie jest on płacony w trakcie roku podatkowego, nie jest on uwzględniany w zaliczkach na podatek dochodowy.

Podziel się

Powiązane wpisy

PPK – ponowna rezygnacja

01.10.2023

PPK – ponowna rezygnacja
Ulga mieszkaniowa

01.10.2023

Ulga mieszkaniowa