Obligatoryjny MPP – w przykładach

W celu dokładniejszego wyjaśnienia zagadnień dotyczących MPP posłużymy się poniższymi przykładami.

Przykład 1

Podatnik zamierza zakupić komputer – kwota należności ogółem wskazana w fakturze wyniesie 18.000 zł.

Nabywca (podatnik czynny lub zwolniony z VAT) będzie zobowiązany do uregulowania płatności w MPP. Spełniony będzie bowiem warunek dotyczący:

– kwoty należności ogółem – przekroczy ona 15.000 zł, oraz

– rodzaju towaru – pod poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy o VAT wskazano bowiem komputery (PKWiU 26.20.1).

Z kolei sprzedawca powinien na fakturze dokumentującej tę transakcję zamieścić wyrazy “mechanizm podzielonej płatności”.

Przykład 2

Podatnik prowadzi sklep spożywczy i zamierza zakupić artykuły spożywcze (kwota należności ogółem wskazana w fakturze wyniesie 16.000 zł).

Nabywca (podatnik czynny lub zwolniony z VAT) nie będzie miał obowiązku uregulowania płatności w MPP. Wprawdzie kwota należności przekroczy 15.000 zł, ale nabyte towary nie zostały wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Zaznaczamy, że nabywca będzie mógł zapłacić za nabyty towar w ramach MPP, ale na zasadzie dobrowolności.

Sprzedawca nie będzie miał obowiązku zamieszczenia na fakturze wyrazów “mechanizm podzielonej płatności”.

Przykład 3

Podatnik zwolniony z VAT zakupi telefon komórkowy – kwota należności ogółem wskazana w fakturze wyniesie 3.000 zł.

Podatnik nie będzie miał obowiązku uregulowania płatności w ramach MPP. Wprawdzie w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, pod. poz. 63 wskazano “Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony” (PKWiU ex 26.30.22.0), ale kwota należności ogółem nie przekroczy 15.000 zł.

Sprzedawca telefonu komórkowego, wystawiając fakturę dokumentującą jego sprzedaż, nie będzie zobowiązany zamieszczać na niej wyrazów “mechanizm podzielonej płatności”.

Przykład 4

Czynny podatnik VAT zakupi towary wskazane, jak i niewskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Kwota należności ogółem wskazana w fakturze wyniesie 19.680 zł (towary wskazane w załączniku nr 15 – wartość netto 4.000 zł, VAT 920 zł; inne towary – wartość netto 12.000 zł, VAT 2.760 zł).

Podatnik będzie miał obowiązek uregulowania płatności z zastosowaniem MPP, a sprzedawca będzie musiał wystawić fakturę z oznaczeniem “mechanizm podzielonej płatności”.

Należy jednak podkreślić, że obowiązek uregulowania płatności z zastosowaniem MPP obejmie tylko towary wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, czyli na rachunek VAT podatnik będzie musiał zapłacić kwotę 920 zł. Natomiast kwotę 18.760 zł (według wyliczenia: 4.000 zł + 12.000 zł + 2.760 zł) zapłaci na rachunek rozliczeniowy.

Podatnik będzie mógł dobrowolnie zapłacić w ramach MPP całą należność z faktury (pomimo braku takiego obowiązku).

 

 

2019-11-06T09:07:26+01:00