Nowe kasy fiskalne online – najważniejsze zmiany

Nowe kasy fiskalne online – najważniejsze zmiany

1 Maja 2019 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów regulujące przepisy dotyczące stosowania kas fiskalnych online.

Nowe przepisy mogą w szczególności zainteresować konkretne grupy zawodowe, które tylko do końca 2019 roku mogą stosować tradycyjne kasy fiskalne.

Kasy fiskalne online są wyposażone w nowe funkcje umożliwiające dodatkowo przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych z kas online, z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania.

Dane te będą przekazywane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK).

Niektóre branże mają bezwzględny obowiązek rozpocząć stosowanie kas fiskalnych online.

Zgodnie z art. 145b ww. nowelizacji podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas starego typu (tj. kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) w terminie:

do dnia 31 grudnia 2019 roku:

  1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

do dnia 30 czerwca 2020 roku:

  1. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  2. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

do dnia 31 grudnia 2020 roku, do świadczonych usług:

  1. fryzjerskich,
  2. kosmetycznych i kosmetologicznych,
  3. budowlanych,
  4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. prawniczych,
  6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, wyłącznie w zakresie wstępu.

Ważną informacją jest, że oprócz wyżej wymienionych branż będzie można nadal stosować wcześniej nabyte kasy starego typu, aż do ich faktycznego wyeksploatowania. 

Źródło:
– ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 675),
– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 816).
2019-08-22T12:47:59+02:00