Nowa matryca stawek VAT – już od lipca 2020

Nowa matryca stawek VAT zostanie oficjalnie funkcjonować od 1 lipca 2020 roku.

Nowa matryca stawek VAT to zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT.

Dla  poszczególnych działów CN będzie obowiązywała jedna stawka VAT. Tym samym w załączniku nr 3  do ustawy o VAT, który zawiera wykaz towarów i usług objętych stawką obniżoną 8% zamiast blisko 200 pozycji znalazły się 73.

W przypadku konieczności zmiany stawki dla danego typu towaru ze względu na różnice między PKWiU 2008 a nomenklaturą scaloną, dokonywano obniżenia stawki, a nie podwyższenia.

Na niektóre towary stawkę jednak podwyższono jako element zrównoważenia efektu budżetowego wynikającego z zastosowanych w matrycy uproszczeń.

Sam wybór stawki VAT dla określonego towaru czy usługi odbywa się natomiast analogicznie do dotychczasowych zasad.

Ten aspekt reguluje art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Zawiera on katalog pozycji, jakie muszą się znaleźć na fakturze VAT. Nie ma w nim wskazania dot. kodu z nomenklatury scalonej ani z PKWiU. Tym samym nie jest konieczne, aby taki kod zamieszczać na fakturze.

Czy kod CD będzie trzeba zamieszczać na fakturze?

Ten aspekt reguluje art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Zawiera on katalog pozycji, jakie muszą się znaleźć na fakturze VAT. Nie ma w nim wskazania dot. kodu z nomenklatury scalonej. Tym samym nie jest konieczne, aby taki kod zamieszczać na fakturze.

Warto podkreślić, że w przypadku świadczenia usług zwolnionych z VAT, niezbędne jest wskazanie podstawy zwolnienia.

O Wiążącą informację  stawkową (WIS) należy występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Decyzja wydawana na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

Opłata za złożenie wniosku do KIS wynosi 40 PLN. Dodatkowe opłaty wystąpią w przypadku, gdy przedmiotem wniosku o wydanie WIS są towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Termin wydania wniosku to 3 miesiące.

Wzór wniosku o wydanie WIS jest dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

2020-06-09T11:57:53+02:00