Najnowszy wyrok NSA ws. spółek komandytowych

Od 1 stycznia 2021r. obowiązuje nowelizacja ustawy o CIT. Znalazły się w niej zapisy dotyczące spółek komandytowych – co oznacza, że one również stały się podatnikami CIT (lub staną się dopiero 1 maja 2021r.).

Najnowszy wyrok NSA dotyczył problematycznej kwestii wypłacania w ciągu roku zaliczki na poczet zysku z udziału w firmie. Czy spółka powinna pobierać od tych wypłat w ciągu roku zaliczki na PIT komplementariuszy?

Spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne są zobowiązane do płacenia podatku od osiągniętych przez siebie zysków oraz do pobierania podatku od wypłat dokonywanych na rzecz swoich wspólników. Oznacza to, że spółka jako płatnik odlicza proporcjonalnie od podatku należnego od wypłat na ich rzecz daninę przypadającą na nią samą. A jeśli w trakcie roku obrotowego spółka wypłaca wspólnikowi zaliczki na poczet udziału w zysku? No właśnie… Tu pojawia się problem. Skoro przepisy mówią, że odliczeniu podlega „podatek za rok obrotowy”, a wielkość ta nie jest znana w momencie wypłaty zaliczki, mamy pewną nieścisłość.

Na szczęście, Naczelny Sąd Administracyjny wydał niepopularną wśród innych organów opinię, która głosi, że zaliczka podlega opodatkowaniu dopiero po zakończeniu roku obrotowego spółki. Wydaje się logiczne, skoro znany jest już wtedy zysk i należny za niego podatek.

NSA wskazuje na różnice pomiędzy obowiązkiem a zobowiązaniem podatkowym. Obowiązek podatkowy zamienia się w zobowiązanie w momencie obliczenia dochodu spółki, czyli wtedy, gdy znana jest wysokość podatku do zapłaty przez komplementariusza.

Spór między NSA a władzami skarbowymi pozostaje otwarty.

 

 

 

2021-02-22T17:34:39+01:00