Blog

Komplementariusz SKA z pełnym ZUS

Doradztwo podatkowe - blog   /  11.07.2022

Polski Ład sprawił, że wzrosło zainteresowanie spółką komandytowo-akcyjną z uwagi na możliwość korzystania przez jej wspólników z korzystnych zasad opodatkowania dochodów, brak daniny solidarnościowej, a przede wszystkim brak obowiązku płacenia składek przez jej wspólników. Od 1 stycznia 2023 roku może się to jednak zmienić.

Ministerstwo Finansów zauważyło, że spółki komandytowo-akcyjne są masowo wykorzystywane przez przedsiębiorców jako sposób na uniknięcie płacenia składek ZUS i postanowiło uszczelnić przepisy. Komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych mają od 2023 roku podlegać składkom na ubezpieczenia społeczne i składce zdrowotnej. W ocenie ustawodawcy działalność w formie spółki komandytowo-akcyjnej jest zbliżona charakterem oraz obowiązkami ciążącymi na komplementariuszu do działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej i dlatego powinna podlegać oskładkowaniu na takich samych zasadach.

Od 2023 spółka komandytowo-akcyjna i spółka komandytowa zostaną ze sobą praktycznie zrównane pod względem zasad opodatkowania oraz składek płaconych przez komplementariuszy. Mając na uwadze, że prowadzenie działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej jest bardziej sformalizowane niż w spółce komandytowej czy w spółce z o.o., a w konsekwencji generuje większe koszty, wydaje się, że SKA znów straci na atrakcyjności, a przedsiębiorcy nie będą się już decydowali na przekształcenie swojej działalności w ten typ spółki.

Podziel się

Powiązane wpisy

PPK – ponowna rezygnacja

01.10.2023

PPK – ponowna rezygnacja
Ulga mieszkaniowa

01.10.2023

Ulga mieszkaniowa