Dodatek solidarnościowy w związku z COVID-19

Czym jest dodatek solidarnościowy i komu przysługuje? Szczegóły poniżej.

W myśl ustawy, celem dodatku solidarnościowego jest wsparcie finansowe osób, które utraciły pracę ze względu na negatywne skutki spowodowane COVID-19.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

Dodatek solidarnościowy otrzymasz jeśli:

  • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub jesteś cudzoziemcem w rozumieniu art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19,
  • podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku,
  • Twój pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał z Tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem albo Twoja umowa wygasła po 15 marca 2020 r. z upływem czasu, na który ją zawarłeś,
  • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji kiedy jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).

Na jakie wsparcie możesz liczyć?

  • Otrzymasz wsparcie finansowe w wysokości 1400 zł miesięcznie za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku,
  • Jeśli już pobierasz zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane bezrobotnym na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i uzyskasz prawo do dodatku solidarnościowego, urząd pracy zawiesi Twoje dotychczasowe świadczenie.

Dodatek solidarnościowy możesz otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym złożyłeś wniosek.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

  • Wniosek o dodatek solidarnościowy możesz złożyć do 31 sierpnia 2020 r. 
  • Aby otrzymać dodatek solidarnościowy musisz złożyć do ZUS wniosek na formularzu EDS.
  • Wniosek możesz przekazać wyłącznie elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wniosek o dodatek solidarnościowy nie zostanie rozpatrzony jeśli złożysz go po 31 sierpnia 2020 r.

Źródło: gov.pl

2020-07-08T11:51:49+02:00