Blog

Dla kogo obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg w 2022?

Doradztwo podatkowe - blog   /  02.02.2022

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych występuje po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2 000 000 euro w przeliczeniu na polską walutę. Wyrażony w kwocie euro limit przelicza się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Kurs opublikowany przez NBP na dzień 1 października 2021 r. wyniósł 4,5941 zł za euro. W związku z czym po przeliczeniu otrzymaliśmy limit w wysokości 9 188 200 zł.

Jeżeli więc przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 2021 r. przekroczyły ten próg, masz obowiązek w 2022 r. prowadzić pełną księgowość dla swojej działalności.

Podziel się

Powiązane wpisy

PPK – ponowna rezygnacja

01.10.2023

PPK – ponowna rezygnacja
Ulga mieszkaniowa

01.10.2023

Ulga mieszkaniowa