Czy wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający pracowników są zobligowaniu do podpisania umowy na PPK?

Podatnicy coraz częściej zadają pytanie, czy jako mikroprzedsiębiorca, którego wszyscy pracownicy zadeklarowali, że rezygnują z PPK muszą wybrać instytucję fin. do zarządzania PPK i podpisać z nią umowę? Odpowiadamy w najnowszym artykule.

Kto nie musi wprowadzać PPK?

    1. Samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK.

    2.  Osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową).

    3. Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.

    4. Pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

 

 

2020-12-15T15:08:02+01:00