Blog

Czy podatnik przechodzący w ciągu roku z ryczałtu na skalę ma prawo do pełnej kwoty wolnej i I progu podatkowego?

Doradztwo podatkowe - blog   /  05.09.2022

Polski Ład 2.0 wprowadził możliwość zmiany formy opodatkowania. Dotyczy to podatników, którzy w 2022 r. opodatkowują dochody/przychody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym. Ci podatnicy mogą zmienić formę opodatkowania tych dochodów/przychodów na skalę podatkową.

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym mogą zmienić formę opodatkowania przychodów:

  • osiągniętych w 2022 r. za cały ten rok albo
  • "przejść" na skalę podatkową od 1 lipca 2022 r. (w tym celu w terminie do 22 sierpnia 2022 r. powinni złożyć na piśmie oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem przychodów osiągniętych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. - oświadczenie to dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik dokona wyboru innej formy opodatkowania).

Podatnik, który zdecyduje się na zmianę ryczałtu na skalę podatkową w połowie roku, od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. opłaca podatek dochodowy według skali podatkowej (na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PDOF). Po zakończeniu 2022 r. będzie obowiązany złożyć dwa zeznania podatkowe, tj.:

  • PIT-28 (PIT-28S) - za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. (rozliczy w nim przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym) oraz
  • PIT-36 (PIT-36S) - za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. (rozliczy w nim dochody opodatkowane według skali podatkowej).

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów zamieszonych na stronie internetowej wynika, że podatnik będzie miał prawo do całej kwoty wolnej od podatku. Będzie mu przysługiwała również cała ww. kwota 120.000 zł z pierwszego progu podatkowego.

Podziel się

Powiązane wpisy

PPK – ponowna rezygnacja

01.10.2023

PPK – ponowna rezygnacja
Ulga mieszkaniowa

01.10.2023

Ulga mieszkaniowa