Czy można potwierdzić odbiór faktury korygującej mailem?

Częstym pytaniem z jakim zgłaszają się do nas klienci to, czy mail otrzymany od nabywcy jest wystarczającym dowodem potwierdzającym odbiór faktury korekty.

Odpowiadamy: TAK.

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają wymogów dotyczących konkretnej formy takiego potwierdzenia.

Organy podatkowe akceptują każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy jak np. potwierdzenie przez adresata przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), pisemne odrębne potwierdzenie otrzymania faktury korygującej, zwrotnie przesłana kopia podpisanej faktury korygującej, faks potwierdzający odbiór faktury korygującej, potwierdzenie przesłane mailem, czy też posiadanie dowodów zapłaty lub dokumentów księgowych umożliwiających określenie kwoty rzeczywiście zapłaconej na rzecz podatnika z tytułu danej transakcji przez nabywcę towarów lub usług.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone również w ostatnio wydanej interpretacji indywidualnej z 7 maja 2020 roku (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.75.2020.1.WH)


2020-05-15T11:20:31+02:00