BREXIT a skutki podatkowe

Co powinni wiedzieć przedsiębiorcy? Czyli rozliczenie cła, akcyzy i VAT od transakcji dokonywanych z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r.

NAJWAŻNIEJSZE:

  1. Do eksportu i importu będą stosowane przepisy jak wobec krajów trzecich, tzn. niebędących członkami UE.
  2. Obowiązek składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz płacenia należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza)
  3. Obowiązek rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i uzyskanie numeru EORI dla podmiotów, które do tej pory nie dokonywały obrotu towarowego z krajami spoza UE
  4. Unijne regulacje celne, akcyzowe oraz w zakresie VAT będą stosowane przy wymianie handlowej z Irlandią Północną.

 

Cło

 

Jeśli jako przedsiębiorca dokonujesz wywozu lub przywozu towarów w handlu pomiędzy Wielką Brytanią a Polską, musisz pamiętać o dopełnieniu standardowych formalności celnych.

Oznacza to, że:

  • konieczne będzie elektroniczne złożenie w granicznych urzędach celnych w UE danych bezpieczeństwa (deklaracje przywozowe skrócone do celów analizy ryzyka)
  • przywóz towarów z WB wymaga dokonania importowego zgłoszenia celnego, co skutkuje objęciem towaru procedurą celną
  • wywóz towaru rozpoczyna się od zgłoszenia do procedury wywozu. Można to zrobić elektronicznie za pomocą systemu AES/ECS2. Po zakończonej procedurze wywozu otrzymuje się komunikat elektroniczny IE599, który jest dowodem dla organu podatkowego do zastosowania 0% stawki VAT
  • istnieją dwie procedury tranzytu – do wyboru: wspólna procedura tranzytowa w systemie NCTS lub procedura TIR.

 

Akcyza

Podatek akcyzowy dotyczący wyrobów akcyzowych będzie należny przy ich przywozie na terytorium UE i pobierany przy dopuszczeniu do obrotu. Wyroby wprowadzone z Wielkiej Brytanii do UE i wyprowadzone z UE do Wielkiej Brytanii, wiążą się ze złożeniem zgłoszenia celnego przywozowego/wywozowego. Istnieje możliwość objęcia niektórych wyrobów procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Skutkiem Brexit’u jest fakt, iż przedsiębiorcy w Wielkiej Brytanii nie będą mogli korzystać z systemu EMCS w ramach przemieszczania do/z UE wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (może ona mieć zastosowanie tylko na terytorium UE).

 

VAT

Zjednoczone Królestwo nie podlega przepisom UE w dziedzinie VAT, czyli nie będzie już takich transakcji jak wewnątrzwspólnotowe nabycie/dostawa towarów czy sprzedaż wysyłkowa. W zamian, będziemy mówić o eksporcie i imporcie towarów.

Wyjątkiem jest Irlandia Północna, gdzie na mocy Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej nadal będą obowiązywać unijne regulacje.

W przypadku świadczenia usług, Zjednoczone Królestwo będzie dla celów podatku VAT traktowane jako państwo trzecie. Nie zmienia się, w odniesieniu do większości usług, miejsce ich świadczenia (opodatkowania).

Procedura MOSS do usług świadczonych na rzecz konsumentów ze Zjednoczonego Królestwa zostaje wykluczona.

Przedsiębiorcy z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie mają obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego do wykonywania obowiązków z zakresie rozliczeń VAT a Polsce.

 

2021-02-23T17:05:40+01:00