Blog

Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży

Księgowość - blog   /  02.08.2023

Komu przysługuje? 

  • podatnikowi VAT, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000,00 euro
  • podatnikowi VAT prowadzącemu przedsiębiorstwo maklerski, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnych charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000,00 euro. 

W ramach pakietu SLIM VAT 3, od 1 lipca 2023 r. limit uprawniający do posiadania statusu małego podatnika VAT został podwyższony z 1.200.000,00 euro do 2.000.000,00 euro. Status ten uprawnia do: 

  • kwartalnego składania deklaracji JPK_VAT i rozliczania VAT
  • stosowania kasowej metody rozliczania VAT.

Oczywiście jest również szereg wyłączeń dotyczących kwartalnych rozliczeń, podatnicy wskazani w art. 99 ust 3a ustawy o VAT nie będą mogli z nich skorzystać. 

Podziel się

Powiązane wpisy

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?

08.02.2023

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?
Limity płatności gotówkowych nie ulegną zmianie

08.02.2023

Limity płatności gotówkowych nie ulegną zmianie