Podatkowe książki przychodów i rozchodów

Prawidłowo prowadzona podatkowa książka przychodów i rozchodów pozwala dokonać ewidencji, w której w sposób uproszczony przedstawia się wszystkie operacje gospodarcze. Została stworzona także po to, by umożliwić określenie podstawy opodatkowania.

W książkach przychodów i rozchodów można znaleźć informacje o przychodach ze sprzedaży i rozchodach przedsiębiorstwa. Dzięki nim można również prowadzić ewidencję zakupionych materiałów oraz towarów handlowych.

W podatkowej książce przychodów i rozchodów księguje się również wydatki, które wiążą się z działalnością gospodarczą. Takim wydatkiem są na przykład wynagrodzenia. Warto dodać, że wszystkie wymienione wyżej działania zapisuje się pojedynczo po tym, gdy dojdzie już do transakcji.

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów jest bardzo ważne dla właściwej działalności przedsiębiorstwa. Warto zatem powierzyć to zadanie specjalistom z naszej kancelarii, którzy podejdą do sprawy rzetelnie i kompleksowo. Gwarantujemy skrupulatność w prowadzeniu zapisów oraz pełne bezpieczeństwo.

Nasi eksperci

Agata Śmidowicz-Puziak

Założyciel Kancelarii. Doradca podatkowy

Agata Śmidowicz-Puziak
Renata Kosakowska

Specjalista ds. Księgowości i Podatków

Renata Kosakowska
Zobacz cały zespół