Blog

Rezygnacja z opodatkowania podatkiem liniowym a korekta odliczonych składek ZUS

Księgowość - blog   /  07.09.2022

Po wejściu w życie ustawy Polski Ład 2.0 podatnik stosujący opodatkowanie podatkiem liniowym może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (w ramach limitu 8.700 zł). Może się zdarzyć, że taki podatnik po zakończeniu br. zdecyduje się opodatkować dochody z działalności gospodarczej za 2022 r. według skali podatkowej.

Przedsiębiorcy, którzy w 2022 r. zdecydowali się opodatkowywać dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym, będą mogli po zakończeniu 2022 r. dokonać wyboru skali podatkowej dla opodatkowania tych dochodów. Wyboru tego będą dokonywali w zeznaniu podatkowym PIT-36 (PIT-36S) składanym za 2022 r. W zeznaniu tym ww. przedsiębiorcy wykażą dochody, które w trakcie 2022 r. opodatkowywali podatkiem liniowym oraz należne zaliczki od tych dochodów (bez przeliczania ich według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej). Dochody te rozliczą jednak według skali podatkowej. Wybór skali podatkowej nie będzie dotyczył lat następnych.

Polski Ład 2.0 wprowadził możliwość odliczania składki zdrowotnej (w ramach limitu rocznego w wysokości 8.700 zł). Preferencja ta nie dotyczy jednak przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej. Skorzystać z niej mogą wyłącznie przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym oraz opłacający kartę podatkową.

Skoro przedsiębiorca opodatkowany według skali podatkowej nie ma prawa do odliczania składki zdrowotnej, to podatnik - liniowiec, który odliczał od dochodów za 2022 r. składkę zdrowotną lub zaliczał ją w 2022 r. do kosztów uzyskania przychodów, po zmianie formy opodatkowania dochodów za 2022 r. na skalę podatkową - straci prawo do tej preferencji. W praktyce oznacza to, że odliczone składki zdrowotne ww. podatnik będzie obowiązany doliczyć do dochodu lub wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów. Dochód bez uwzględnienia tych składek będzie podlegał opodatkowaniu według skali podatkowej.

Podziel się

Powiązane wpisy

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?

08.02.2023

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?
Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży

08.02.2023

Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży