Blog

Przepisy o „ukrytej dywidendzie” uchylone

Księgowość - blog   /  28.09.2022

Regulacje dotyczące tzw. ukrytej dywidendy zostaną uchylone. Przepis miał na celu przeciwdziałać sytuacjom, gdy dystrybucja zysku do wspólników jest dokonywana w sposób inni niż dywidendą.

Co do zasady dywidenda wypłacana wspólnikom podlega opodatkowaniu CIT jako opodatkowanie wypracowanego zysk, a następnie opodatkowaniu PIT.

W związku z tym wspólnicy spółek często uzyskują faktyczne wynagrodzenie od zysków spółki z innych tytułów, które co do zasady stanowią koszty podatkowe, np. najem nieruchomości czy usługi świadczone przez firmy rodzinnie powiązane ze wspólnikami.

Wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy” miało na celu przeciwdziałanie sytuacji, w której dystrybucja zysku do wspólników dokonywana jest w sposób powodujący zmniejszenie dochodu podatnika, poprzez zaliczenie określonej płatności do kosztów uzyskania przychodu.

Koszty miały stanowić ukrytą dywidendę, jeżeli:

1) wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub
2) racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany z podatnikiem, lub
3) koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.

Niemniej jednak Ministerstwo Finansów uznało za zasadne uchylenie wskazanych przepisów dotyczących ukrytej dywidendy.

Podziel się

Powiązane wpisy

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?

08.02.2023

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?
Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży

08.02.2023

Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży