Blog

podatek od budynków

Podatek od przychodów z budynków

Księgowość - blog   /  26.09.2022

Zniesienie stanu epidemii oznacza koniec pewnych preferencyjnych rozwiązań dla podatników. Jednym z takich rozwiązań było zwolnienie z podatku od przychodów z budynków, tak zwany podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych (art. 24b ustawy o CIT).

Co stanowi przychód z budynków?
Przychodem ze środka trwałego jest jego wartość początkowa, ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca. 

Jak ustalamy podstawę opodatkowania?
Podstawa opodatkowania w tym przypadku to suma przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10.000.000,00 zł

Ile wynosi podatek od przychodów z budynków?
Podatek wynosi 0,035% podstawy opodatkowania. Jeśli ustalony podatek od przychodów z budynków jest niższy od kwoty zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc, podatnik ma obowiązek zapłacić tylko zaliczkę na podatek dochodowy. 

Podziel się

Powiązane wpisy

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?

08.02.2023

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?
Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży

08.02.2023

Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży