Blog

podatek od budynków

Podatek od przychodów z budynków

Księgowość - blog   /  26.09.2022

Zniesienie stanu epidemii oznacza koniec pewnych preferencyjnych rozwiązań dla podatników. Jednym z takich rozwiązań było zwolnienie z podatku od przychodów z budynków, tak zwany podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych (art. 24b ustawy o CIT).

Co stanowi przychód z budynków?
Przychodem ze środka trwałego jest jego wartość początkowa, ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca. 

Jak ustalamy podstawę opodatkowania?
Podstawa opodatkowania w tym przypadku to suma przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10.000.000,00 zł

Ile wynosi podatek od przychodów z budynków?
Podatek wynosi 0,035% podstawy opodatkowania. Jeśli ustalony podatek od przychodów z budynków jest niższy od kwoty zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc, podatnik ma obowiązek zapłacić tylko zaliczkę na podatek dochodowy. 

Podziel się

Powiązane wpisy

PIT-2 od 2023 r.

01.10.2023

PIT-2 od 2023 r.
Podwyżki w 2023 r.

01.10.2023

Podwyżki w 2023 r.