Blog

Minimalny podatek dochodowy

Księgowość - blog   /  28.09.2022

W ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 do ustawy o CIT został wprowadzony nowy podatek zwany minimalnym podatkiem dochodowym.

Obowiązek zapłaty minimalnego podatku dochodowego wystąpi generalnie w odniesieniu do podatników CIT, którzy w roku podatkowym:

  • ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
  • osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.

Minimalny podatek wynosi 10% podstawy opodatkowania stanowiącej 4% wartości przychodów.

Podatnicy, którzy są zobowiązani do zapłaty minimalnego podatku dochodowego wykazują w zeznaniu rocznym m.in. podstawę opodatkowania i kwotę minimalnego podatku dochodowego. Mają oni także obowiązek wpłacić na rachunek urzędu skarbowego należny minimalny podatek dochodowy w terminie złożenia zeznania podatkowego, tj. w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego. Kwotę minimalnego podatku pomniejsza się o należny za ten sam rok podatkowy "klasyczny" CIT.

Celem tego podatku jest zwiększenie wpływów z CIT, bo firmy niedochodowe musiałyby płacić minimalną daninę. Jednak według ostatnich informacji Ministerstwa Finansów i projektu nowelizacji ustawy o CIT przepisy o minimalnym podatku dochodowym mają zostać zawieszone na lata 2022-2023.

Dodatkowo, z podatku mieliby zostać także wyłączeni m.in. mali podatnicy, czyli o przychodach rocznych nieprzekraczających w poprzednim roku 2 mln euro. Co więcej projekt zmian zakłada zmiany sposobu wyliczenia minimalnego CIT. Wskaźnik dochodowości (rentowności), który decyduje o obowiązku zapłaty minimalnego CIT, zostanie podwyższony z 1% do 2%.

Podziel się

Powiązane wpisy

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?

08.02.2023

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?
Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży

08.02.2023

Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży