Blog

Limity płatności gotówkowych nie ulegną zmianie

Księgowość - blog   /  02.08.2023

Nowe limity transakcji gotówkowych zostały wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, ale ich obowiązywanie było stopniowo przekładane. 

Obecnie planuje się (poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) całkowite uchylenie tych regulacji tj: 

  • wprowadzenie obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego przez konsumentów, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20.000 zł lub równowartość tej kwoty (art. 7b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, który miał obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.),
  • nakaz uznania za przychód podatkowy kwoty płatności dotyczącej ww. transakcji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, otrzymanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego (art. 12 ust. 1 pkt 16 ustawy o PDOP i art. 14 ust. 2 pkt 22 ustawy o PDOF, które miały obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.),
  • obniżenie limit płatności gotówkowych z 15.000 zł na 8.000 zł, dotyczący transakcji pomiędzy przedsiębiorcami; ma to znaczenie także na gruncie CIT/PIT, gdyż od wysokości tego limitu uzależnione jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków opłaconych bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek spoza białej listy albo z pominięciem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (art. 15d ustawy o PDOP i art. 22p ustawy o PDOF).

Podziel się

Powiązane wpisy

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?

08.02.2023

Zwrot składki zdrowotnej, dopłata PIT?
Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży

08.02.2023

Status małego podatnika VAT – podwyższenie limitu sprzedaży