Płace i ZUS 2021-07-15T13:06:18+02:00

Płace i ZUS

Oferta naszej kancelarii obejmuje również obsługę w zakresie płac i ZUS. Do naszych działań zaliczamy m.in.:

Wszystkie wymienione usługi są wykonywane w oparciu i w pełni profesjonalną, nieustannie aktualizowaną wiedzę prawną, zapewniającą pełne bezpieczeństwo i satysfakcję klienta.

Powrót do zakładki Oferta

Przygotowywanie list płac

Lista płac jest jednym z najbardziej użytecznych dokumentów w każdej firmie. Jest ona przygotowywana na podstawie dokumentów osobowych pracowników firmy, jak i również ewidencji czasu pracy czy też zwolnień lekarskich. Lista płac jest niezwykle pomocna w przygotowywaniu innych dokumentów niezbędnych w każdej firmie gdyż na jej podstawie można przygotować roczne zeznanie podatkowe PIT. Jest to również dokument potwierdzający fakt naliczania wynagrodzenia dla pracownika, podatku ZUS czy też podatku dochodowego.

Powrót do zakładki Oferta

Obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)

Zapewniamy kompleksową obsługę umów cywilnoprawnnych, umów zlecenie, jak i umów o dzieło obejmuje takie aspekty jak:

  • W pełni profesjonalne przygotowywanie umów, jak i aneksów do nich.

  • Rozliczanie umów cywilnoprawnych.

  • Szczegółową analizę zawartych już umów pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami prawa.

  • Prowadzenie skrupulatnej dokumentacji związanej z zawartymi umowami cywilnoprawnymi.

Rozliczenia z ZUS właścicieli i pracowników

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany zarówno do opłacania jak i rozliczania składek ZUS za siebie i swoich pracowników, jeśli takowych zatrudnia. Warto też pamiętać, iż wcześniej wspomnianym obowiązkowi podlegają już w dniu rozpoczęcia wykonywanej działalności, Oferujemy w pełni profesjonalne doradztwo, pomoc i opiekę w zakresie rozliczania składek ZUS zarówno dla indywidualnych przedsiębiorców jak i większych firm.

Powrót do zakładki Oferta

Rozliczenia z PFRON

Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników jest zobowiązany do dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON. Wysokość rozliczanych składek jest przez nas obliczana dzięki przeliczeniu stosunku liczby osób zatrudnionych na pełen etat do liczby osób zatrudnionych jako niepełnosprawne. do Nasza kancelaria podatkowa oferuje kompleksową obsługę i wsparcie w zakresie rozliczania z PFRON. Dzięki profesjonalnej, ciągle aktualizowanej wiedzy gwarantujemy w pełni zgodne z prawem i terminowe rozliczenia składek.

Zachęcamy do skorzystania z usługi doradztwa podatkowego w Poznaniu! Sprawdź również usługi księgowe od Bilans Poznań! 

Powrót do zakładki Oferta

Aktualności