Zmiany w kodeksie karnym skarbowym

Z początkiem maja zaczęły obowiązywać nowe przepisy Kodeksu karnego skarbowego, których celem jest przyspieszenie i uproszczenie postępowania mandatowego.

Zmiana przepisów Kodeksu karnego skarbowego będzie służyć przyspieszeniu oraz istotnemu uproszczeniu części spraw o wykroczenia skarbowe, które będą mogły być załatwione szybko i sprawnie w trybie postępowania mandatowego, bez konieczności kierowania sprawy do sądu karnego. Będzie to korzystne dla sprawców wykroczeń.

– Jakub Nagórski, Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów

Sposobem na uniknięcie konsekwencji karnych skarbowych jest zawiadomienie właściwego organu ścigania o popełnieniu czynu zabronionego, czyli instytucja czynnego żalu. Czynny żal to nic innego jak dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych.

Więcej przeczytasz tutaj.

2021-06-21T13:02:56+02:00