Zmiany podatkowe dotyczące białej listy – od 1 lipca 2020

1 lipca 2020 r. weszło w życie szereg zmian podatkowych w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Bardzo ważna zmiana to nowe wyłączenia stosowania sankcji z tytułu dokonywania płatności na rachunki spoza białej listy.

Sankcje te polegają na:

– wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów kwot płatności dokonanych na rachunki spoza białej listy,

– ustalania przychodów podatnikom w wysokości kwot płatności dokonywanych na rachunki spoza białej listy,

-odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w podatku VAT.

Dotychczas stosowanie wszystkich trzech sankcji było wyłączone jedynie w przypadku zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu, zaś trzeciej z nich –  w przypadku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Z dniem 1 lipca 2020 r. stan przepis ten uległ zmianie.

 Termin dokonania zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy został wydłużony z 3 do 7 dni.

Co istotne, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z koronawirusem termin ten jest przedłużony do 14 dni.

Jednocześnie nastąpiła zmiana naczelnika urzędu skarbowego, do którego należy złożyć zawiadomienie – na naczelnika właściwego dla podatnika czyli właściwego dla zawiadamiającego.

2020-07-07T09:46:57+02:00