Wymiana na kasę on-line przed obowiązującym terminem – czy to możliwe?

Najnowsze zmiany podatkowe wprowadziły również zmiany terminów – wydłużenia na obowiązkową wymianę kas rejestrujących sprzedaż na online dla wybranych branż. Powstało pytanie, czy podatnik ma prawo wymienić kasę przed obowiązkowym terminem?

Odpowiadamy: TAK, podatnik ma prawo zainstalować kasę on-line i ewidencjonować na niej sprzedaż przed terminem obowiązkowej wymiany kas.

Przypomnijmy, że ustawodawca zobowiązał niektórych podatników do wymiany używanych obecnie kas (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) na kasy on-line.

Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii:

1) w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. – do:

  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
     
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,

2) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. – do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online, planuje się przedłużenie terminów, w których podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu nowych kas online : z 30 czerwca 2020 r. na 31 grudnia 2020 r. i z 31 grudnia 2020 r. – na 30 czerwca 2021 r. 
2020-07-08T12:13:15+02:00