Wspólnicy spółek komandytowych nie odliczą już składek ZUS

Kolejnym skutkiem objęcia spółek komandytowych CIT-em jest brak możliwości odliczenia od przychodu składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki zdrowotnej od podatku. Dotyczy to zarówno komandytariuszy, jak i komplementariuszy spółek komandytowych.

Powyższe zmiany potwierdza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której podkreśla, że od momentu, w którym spółka zostaje podatnikiem CIT wypłacany dla wspólnika zysk jest przychodem z kapitałów pieniężnych. W tym wypadku przepisy nie pozwalają na odliczenia składek ZUS.

Z kolei przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pozostają nie zmienne i w dalszym ciągu traktują wspólników spółki komandytowej jak osoby prowadzące działalność gospodarczą, przez co są oni zobowiązani do opłacania składek na własne ubezpieczenia.

Niewielkim pocieszeniem dla wspólnika posiadającego dodatkowe źródła dochodu (np. najem majątku osobistego, inna działalność gospodarcza) jest możliwość odliczenia tych składek od przychodów i podatku z innych źródeł.

2021-08-05T15:58:54+02:00