Ulgi podatkowe w zeznaniu rocznym – z których mogę skorzystać?

Ulgi podatkowe w zeznaniu rocznym – z których mogę skorzystać?

Niedługo mija ostateczny termin składania rocznych zeznań podatkowych za rok 2018. Pamiętaj, że rozliczając się na zasadach ogólnych możesz skorzystać z ulg podatkowych.

Jakie ulgi ci przysługują? Poniżej przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych ulg podatkowych:

1) Ulga prorodzinna:

Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym mieszkającym z dzieckiem lub rodzicom zastępczym, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych. Odliczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 25 lat, w przypadku, gdy kontynuuje naukę, a jego dochód nie przekracza sumy 3 089 zł. W ramach tej kwoty nie mieści się renta rodzinna.
Ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc sprawowanej władzy rodzicielskiej i wynosi miesięcznie 92,67 zł, jeśli przychody rodziców lub opiekunów pozostających w małżeństwie nie przekraczają w roku podatkowym kwoty 112 000,04 zł.

2) Ulga na Internet:

Z ulgi na Internet podatnik może skorzystać tylko pod warunkiem, że nie korzystał z odliczenia wcześniej. Jest to również ostatni rok w którym może dokonać takiego odliczenia. Ulgę rozlicza się w załączniku PIT-O. Z tytułu użytkowania Internetu można odliczyć 760 zł na rok podatkowy.

3) Ulga rehabilitacyjna:

Z ww. ulgi mogą skorzystać  osoby niepełnosprawne lub osoby na których utrzymaniu pozostawały w 2018 roku osoby niepełnosprawne.

Istnieją dwa rodzaje odliczeń:

  • limitowane kwotowo

  • nielimitowane

Warto sprawdzić przed odliczeniem, w którym limicie mieści się dany wydatek.

Opracowanie: BILANS Kancelaria Doradców podatkowych

 

2019-08-23T08:27:45+02:00