Tarcza 4.0 – zmiany dla pracodawców i pracowników

Nowe rozwiązania tarczy wprowadziły wiele zmian dla pracodawców, pracowników i osób na umowach cywilnoprawnych.

1. Pomoc dla  zleceniobiorców

Tarcza 4.0 pozwala osobom zatrudnionym  na umowach cywilnoprawnych samodzielnie występować do ZUS o postojowe.  

Aby to zrobić musi jednak spełnić kilka warunków:

  • zleceniodawcę albo zamawiającego musiał dotknąć przestój bezpośrednio spowodowany epidemią COVID-19,
  • umowa ze zleceniobiorcą jest zawarta przed 1 kwietnia 2020 roku oraz,
  • osiągnięcie przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku mniejszego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS.

Złożenie wniosku RSP-CZ będzie możliwe wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

2. Pracodawcy zyskają prawo do wysyłania pracowników na zaległe urlopy

Na mocy przepisów w okresie obowiązywania stanu zagrożenia z powodu COVID-19 pracodawca może udzielić pracownikowi – w terminie przez siebie wskazanym i bez uzyskania zgody pracownika, a także z pominięciem planu urlopów bieżących – urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach kalendarzowych maksymalnie do 30 dni.

Tym samym to pracodawca będzie decydował, kiedy pracownik ma odebrać zaległy urlop.

2020-06-24T10:11:14+02:00