Przygotowanie umowy o zlecenie

Umowa zlecenie to umowa, którą zawieramy na czas określony, musimy zawrzeć w niej jasne informacje dotyczące tego jaki produkt lub jaka usługa ma zostać wykonana przez pracownika. Istotne jest także to, że brak tu podporządkowania pracodawcy, a zlecenioborca ma ograniczone prawa (m.in. brak urlopu czy odpraw). Musimy podpisać ją w formie papierowej, w dwóch identycznie brzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron. Taka umowa powinna zawierać przynajmniej:

  • Rodzaj umowy,
  • Datę rozpoczęcia obowiązywania umowy,
  • Datę zakończenia obowiązywania umowy,
  • To, co będzie charakterystyczne dla wykonywanej pracy,
  • Wynagrodzenie,
  • Informację o korzystaniu z praw autorskich.

Pozostałe usługi

Nasi eksperci

Ryszard Śmidowicz

Założyciel Kancelarii. Doradca podatkowy

Ryszard Śmidowicz
Renata Kosakowska

Specjalista ds. Księgowości i Podatków

Renata Kosakowska
Zobacz cały zespół