Przygotowanie umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która dotyczy jednorazowego wykonania dzieła. Dzieło to musi być z góry określone. W przeciwieństwie do umowy zlecenia, możemy zawrzeć ją ustnie. Ten, który zobowiązuje się dokonać dzieła, nie musi wykonywać go osobiście (istnieje możliwość przekazania wykonywania osobie trzeciej), natomiast jest odpowiedzialna za efekt końcowy oraz z tytułu rękojmi za ewentualne wady. Obowiązek odprowadzania składek zależy od tego, czy zawieramy taką umowę z naszym stałym pracownikiem, czy też nie.

Co musi zawierać umowa o dzieło:

  • Strony umowy,
  • Przedmiot umowy,
  • Ścisły charakter dzieła (poparte np. wzorem czy obrazkiem),
  • Czas, przeznaczony na wykonanie dzieła,
  • Sposób rozliczenia z użytych materiałów,
  • Przewidziane wynagrodzenie,
  • Sposób ewentualnej reklamacji,
  • Informację o korzystaniu z praw autorskich.

Jak widać, różnić pomiędzy umowami jest wiele. Aby sporządzić takie umowy poprawnie, potrzeba sporej wiedzy. Każde niedopatrzenie może skutkować stratami zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Dlatego tak ważne jest wsparcie specjalistów w tym zakresie.

Pozostałe usługi

Nasi eksperci

Ryszard Śmidowicz

Założyciel Kancelarii. Doradca podatkowy

Ryszard Śmidowicz
Renata Kosakowska

Specjalista ds. Księgowości i Podatków

Renata Kosakowska
Zobacz cały zespół