Umowy

Zapewniamy kompleksową obsługę umów cywilnoprawnnych, umów zlecenie, jak i umów o dzieło.

Umowa cywilnoprawna to czynność prawna. Większość z nas zna doskonale, chociażby z nazwy, jej dwie najpopularniejsze formy: umowę zlecenie oraz umowę o dzieło. Zawieranie takich umów znacznie różni się od umowy o pracę i regulowane jest przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym. Musimy pamiętać, że nie wystarczy samo nazewnictwo. Jeśli faktycznie chcemy zatrudniać pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej, musimy zwracać uwagę na to, w jaki sposób faktycznie świadczona jest praca.

Nasi eksperci

Ryszard Śmidowicz

Założyciel Kancelarii. Doradca podatkowy

Ryszard Śmidowicz
Renata Kosakowska

Specjalista ds. Księgowości i Podatków

Renata Kosakowska
Zobacz cały zespół