Obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)

Zapewniamy kompleksową obsługę umów cywilnoprawnnych, umów zlecenie, jak i umów o dzieło obejmuje takie aspekty jak:

  • W pełni profesjonalne przygotowywanie umów, jak i aneksów do nich.
  • Rozliczanie umów cywilnoprawnych.
  • Szczegółową analizę zawartych już umów pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami prawa.
  • Prowadzenie skrupulatnej dokumentacji związanej z zawartymi umowami cywilnoprawnymi.

Nasi eksperci

Ryszard Śmidowicz

Założyciel Kancelarii. Doradca podatkowy

Ryszard Śmidowicz
Zobacz cały zespół