Uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych

Nasze doradztwo podatkowe obejmuje również uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych.

Każda osoba, będąca właścicielem dowolnej działalności gospodarczej podlega kontroli odpowiednich urzędów administracji publicznej.

Przedmiotem wszczętego postępowania kontrolnego jest zazwyczaj kilka standardowych obszarów. Podczas postępowania sprawdza się, czy prowadzona działalność nie narusza przepisów ustawy, czy nie zagraża życiu lub zdrowiu, czy nie powoduje naruszania środowiska oraz czy nie powoduje powstania szkód majątkowych.

Każdy urząd ma obowiązek zadbać o to, aby osoba kontrolowana uczestniczyła w postępowaniu. Zasada uczestnictwa w postępowaniu kontrolnym jest realizowana w toku kontroli skarbowej już na samym początku, w momencie jej wszczęcia.

Współpracując z naszą kancelarią dowiesz się, że z niesprzyjających okoliczności można wyjść z obronną ręką. Nasi specjaliści pomogą Tobie doprowadzić do sytuacji, w której kontrolujący podczas wszczętej procedury nie znajdą żadnych nieprawidłowości i spojrzą na Twoje rozliczenia z zaufaniem.