Przedsiębiorco – czas na zmianę matrycy stawek VAT

Przedsiębiorco – czas na zmianę matrycy stawek VAT

Od 1 maja br. sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816).

Z par. 6 ust. 1 pkt. 5 i 6 ww. rozporządzenia wynika, że podatnicy, prowadząc ewidencję w kasie rejestrującej, przypisują oznaczenia literowe od “A” do “G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

  • literze “A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  • literze “B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • literze “C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • literze “D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • literze “E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  • literze “F” i “G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej zgodnie ze szczególną procedurą marży przewidzianą dla usług turystyki oraz dla dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Przypominamy, że do 30 kwietnia 2019 r. – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – wyłącznie do litery A przypisana była podstawowa stawka VAT, a pozostałe stawki oraz zwolnienie z VAT można było przypisać do dowolnych liter od B do G.

Jeśli Państwa kasy przypisują stawki VAT do kodów literowych w sposób inny niż wskazany powyżej, to proszę o kontakt z serwisantem w celu właściwego skonfigurowania kas najpóźniej do 1 sierpnia 2019.

 

2019-08-22T12:52:05+00:00